„Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich”


Konferencja IV - „Budowanie w pięknym Krajobrazie” Pałac w Wojanowie, 10 czerwca 2010

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów oraz Politechnika Wrocławska Wydział Architektury wspólnie zapraszają na organizowaną w dniu 10 czerwca w Pałacu w Wojanowie IV konferencję z cyklu „Budowanie w pięknym krajobrazie” nt „Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich”.

W trakcie dotychczasowych trzech spotkań – I Konferencji, I - zorganizowanej w dn. 20 - 21.06.2003 w Karpaczu, II - w Łomnicy w dn. 20.11.2005 r i III - w Jeleniej Górze w dn. 15.06.2007 omówiono tendencje i zjawiska występujące w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Wypracowano także na forum tych spotkań zasady zagospodarowania w/w obszarów, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w Kotlinie Jeleniogórskiej. Obszary te stanowią szczególny zasób ogólnonarodowego majątku i wielkie dobro ich mieszkańców, stąd potrzebna jest szczególna troska o utrzymanie ich wyjątkowej wartości.

Trwały dorobek I Konferencji stanowi „Deklaracja zasad planowania i projektowania obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczo - krajobrazowych”. W deklaracji tej podkreśla się jako szczególnie ważną potrzebę unowocześnienia metod i form prowadzenia gospodarki przestrzennej w w/w obszarach i zarządzania przestrzenią. Dlatego też cele już IV Konferencji organizatorzy określili następująco:

  • możliwości określenia typowej architektury Karkonoszy i Gór Izerskich w aspekcie jej uwarunkowań regionalnych,
  • wskazanie zasad harmonijnego rozwoju terenów górskich poprzez właściwe lokalizowanie i kształtowanie zabudowy oraz wprowadzanie „przyjaznych” rozwiązań materiałowych i detalu architektonicznego,
  • określenie preferowanych zasad i form wprowadzania nowej zabudowy na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w obliczu postępujących procesów urbanizacji.

Wszelkie zapytania odnośnie technicznych szczegółów konferencji proszę kierować do Sekretarza Rady Programowej, kolegi Piotra Miedzińskiego (e-mail: architektura@karr.pl tel. 506-628-603) lub skorzystać z informacji na stronie internetowej www.architektura.karr.pl

Miejscem obrad konferencji jest Pałac Wojanów w Wojanowie. Oczekujemy pozytywnej odpowiedzi na nasze zaproszenie i aktywnego uczestnictwa w naszej konferencji.

Załączniki:

1. Informacje organizacyjne.

2. Program

3. Karta Zgłoszeniowa